Základní informace:                              Žádost o ubytování
                                                             Formulář přání a stížností
                                                             Domovní řád

 

Dům pro matky s dětmi je zařízení azylového typu s nepřetržitým provozem dle zákona 108 / 2006 Sb.

 

 

Poslání:

 

Azylový dům poskytuje dočasné ubytování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojenou se ztrátou bydlení.  Organizace pomáhá uživatelům s osamostatněním, zlepšením životní situace, začleněním do společnosti a se zodpovědnou péčí o dítě. Ubytování je určeno přednostně pro uživatele z Kladenska.

 

Cíle služby:

 

 • poskytnout základní sociální poradenství, pomáhat stabilizovat psychický stav uživatelů a zorientovat se v aktuální životní situaci
 • poskytnutí ubytování v bezpečném prostředí na dobu nezbytně nutnou na překonání nepříznivé situace
 • poskytnutí pomoci při prosazování práv a zájmů uživatelů, pomoc při řešení jejich problémů, popřípadě zprostředkovat pomoc dalších odborníků
 • podporovat rozvoj a získávání nových schopností a dovedností uživatelů k posílení jejich soběstačnosti a samostatnému fungování tak, aby se dokázali postarat o své děti, o domácnost a vrátit se zpět do běžného života
 • vytváření podmínek pro opětovné navázání a upevnění vztahů s vlastní rodinou
 • pomoc uživatelům získat si vhodné bydlení mimo azylový dům
 • služby poskytovat tak, aby odpovídaly individuálním potřebám uživatelů a byla přitom zachována jejich práva a lidská důstojnost

 

Cílová skupina:

 

 • matky s dětmi v tíživé životní situaci (oběti domácího násilí, matky s dětmi v krizové situaci)

 

Popis cílové skupiny:

 • matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumějí nebo nemohou samy řešit. Často jde o matky samoživitelky, matky na mateřské dovolené, kterým absence partnera ( a dalšího příjmu) komplikuje možnost nájemního či vlastnického bydlení. Řešíme i situace domácího násilí, kdy se matky s dětmi ukrývají před agresí partnera.
 • Matky s dětmi v krizových situacích

 

Služba není určena:

 

 • samotnému dítěti bez zákonného zástupce
 • osobám zodpovědným za výchovu dětí závislých na alkoholu, drogách, či hracích automatech
 • osobám zodpovědným za výchovu dětí, kteří mají diagnostikované psychiatrické onemocnění
 • osobám zodpovědným za výchovu dětí se zdravotním postižením, kteří by byli závislí na pomoci pracovníků azylového domu
 • osobám bez dětí v přímé péči
 • mužům

 

Zásady a principy poskytování služeb:

 

Azylový dům respektuje práva a soukromí uživatelů. Přistupuje k nim individuálně a posiluje jejich samostatnost a prosazování vlastní vůle. Funguje jako prevence sociálního vyloučení.

 

Kapacita:

 

Kapacita azylového domu je 6 pokojů. Všechny jsou vybaveny příslušným počtem postelí, šatními skříněmi a dalším nezbytným vybavením. Sociální zařízení a kuchyně jsou pro všechny společné. Ubytovaní mohou nadále využívat společenskou místnost vybavenou pro trávení volného času sedací soupravou, stolem, hračkami, televizí, PC. O praní prádla se starají pracovníci AD.

 

Pravidla pro dodržování individuálních potřeb uživatelů:

 

 • Zájemce i současný uživatel je se službou předem seznámen
 • veškeré informace o změnách v poskytování služeb jsou mu sdělovány písemně
 • není – li organizace schopna zajistit všechny uživatele požadované služby, nabídne zprostředkování kontaktu s jinými zařízeními.
 • V případě nespokojenosti s prací zaměstnance, který je určen pro kontakt
  s uživatelem, má uživatel možnost po projednání případu zažádat o změnu pracovníka.
 • Uživatel není omezován ve volbě vyznání a jeho svobodného projevu
 • uživateli je zákonem zaručeno, že jeho osobní údaje nebudou zneužity nebo poskytnuty bez jeho vědomí a souhlasu třetí osobě
 • uživatel má právo dykoli navštívit sociální pracovnici či ředitelku azylového domu
  v její kanceláři za účelem vyřízení své žádosti, popř. Podání stížnosti.
 • Uživatel má možnost sdělit svůj názor pracovníkům azylového domu, právo byt vyslechnut a právo na odvolání