POMPO

Do programu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám “ je Oblastní spolek Českého červeného kříže Kladno zapojen od roku 2023. Projekt je financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

Potraviny, hygienické a domácí potřeby a textil je distribuován skrze výdejní místa OS ČČK Kladno. Projekt byl realizován od počátku roku 2023 do 30. 6. 2023 prostřednictvím projektu Pompo II. V druhé polovině roku 2023 byla spuštěna třetí navazující část projektu Pompo III.

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace.